Forma i kolor

W obrazach z elementami witrażowymi głównym środkiem wyrazu jest kolor i kreska konturowa, która wyznacza barwom konkretne miejsce i podkreśla dekoracyjny charakter detali, zwiększając jednocześnie ekspresję przekazu.